De 15e Eeuw

De Lage Landen zijn onderdeel van het Bourgondische Rijk onder Filips de Goede. Onder zijn heerschappij raken de gewesten Zeeland en Holland ook betrokken bij de Honderjarige Oorlog. Deze oorlog woedde tussen de Engelsen en de Fransen. Koningen van deze rijken zijn Hendrik VI en Karel VII. In het Oosten ligt het Heilige Roomse of Romaanse Rijk. Dit strekt zich uit van de Oostzee tot het in tegenwoordige ItaliŽ. Aan het hoofd hiervan staat de Duitse keizer Albrecht II, vanaf 1452 Frederik III. De keizer is de wereldlijke tegenhanger van de Paus, Pius II.

Ook in de Lage Landen is het onrustig. Regelmatig woedt er een strijd om de macht. De namen Hoeken en Kabeljauwen worden weer gebruikt. Over de positie van de bisschop van Utrecht (Sticht en Oversticht) wordt een veldtocht tegen het Sticht en Oversticht (het huidige Overijssel) ondernomen. Net als overal zwerven bendes over het land. Bannelingen of soldeniers op zoek naar emplooi of makkelijke buit, enz. Je buiten de steden wagen is een gevaarvolle onderneming. Wanneer het Ďs avonds donker wordt gaan poorten en deuren dicht en op slot en gaan de luiken voor de ramen.