Contact CvStS

Zie onze Facebook pagina.

Het Campement van Sint Severus op FacebookDisclaimer
Alle zaken aangaande Het Campement van Sint Severus (incl. daaronder vallende groepen/personen)
en evenementen organisaties worden uitsluitend met contactpersonen van Het Campement van Sint Severus
in samenspraak gedaan. Het Campement van Sint Severus geeft bij boekingen een geschat aantal deelnemers
aan, dit i.v.m. de periode tot aan de festiviteiten en behoudt zich het recht voor om bij een te lage
opkomst van deelnemers de afspraak met organisator tijdig te annuleren.
Het materiaal wat door leden van Het Campement van Sint Severus is aangeleverd valt onder het copyright
van Het Campement van Sint Severus©, CvStS©.Door derden aangeleverd materiaal, hetzij artikelen, hetzij fotoís,
behoudt het oorspronkelijk copyright van diegenen die het materiaal in kwestie aan deze website verleend
hebben. Voor al het op deze website te vinden materiaal geldt dat het niet zonder uitdrukkelijke toestemming
mag worden overgenomen indien er zuiver commerciŽle bedoelingen meespelen. Wij maken geen bezwaar als het
zich handelt voor niet-commerciŽle doelen, echter zou Het Campement van Sint Severus het op prijs stellen
als er een verwijzing naar deze website bijgevoegd wordt. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot ons.